Strategie

Diverse stappen dienen te worden genomen voordat een idee eindelijk een echt product is. Voorbeelden van deze stappen zijn: het aantonen van de haalbaarheid, het aantonen van de werking, de eigenlijke productontwikkeling en niet te vergeten het projectmanagement. Omdat wij weten wat ervoor nodig is om een nieuw product te ontwikkelen, kunnen wij onze klanten bij al deze stappen zeer efficiënt ondersteunen. In een vroeg stadium houden wij al rekening met gebruiksvriendelijkheid, vormgeving, materiaalkeuzes en productietechnieken die belangrijk zijn voor het uiteindelijke product. Deze aanpak zorgt bovendien voor een meer betrouwbare kosten- en risico-inschatting van vervolgontwikkelingen. Het gehele ontwikkelproces is hierdoor sneller en goedkoper.